překlady a tlumočení               
    www.pibilova.eu HOME  -  KONTAKT  -  KDE NÁS NAJDETE  -  AGENDA ON-LINE  
 
PŘEKLADATELSKÉ
     SLUŽBY
TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
PRŮVODCOVSKÉ
     A ORGANIZAČNÍ
    SLUŽBY PRO CIZINCE
 
 
 
 
  Tlumočnické služby

 • konsekutivní tlumočení pro jednotlivce či malé skupinky při obchodních
          jednáních,seminářích apod. či doprovodné tlumočení během návštěv,
          exkurzí, výstav, veletrhů atd., tlumočení po celé ČR i s výjezdem do zahraničí;
 • soudní tlumočení (před státními a jinými orgány, jako jsou policie, soudy,
          obecní a městské úřady, notářské kanceláře apod.)
 • odborné a technické překlady, ověřené soudní překlady;
 • tlumočení po telefonu a internetu (VOIP, Skype atp.);
 • pro obchodní jednání, semináře, školení (max. 12-15 osob) nabízíme
          vlastní prostory;

 • PhDr Jitka Píbilová byla jmenována soudním tlumočníkem
          u Krajského soudu v Brně v roce 1981
 •  
  Užitečné odkazy
 • Jednota překladatelů
        a tlumočníků ČR
 • Komora soudních
        tlumočníků ČR
 • Znalci a tlumočníci
 • Internetová jazyková
        příručka
 • Ústav pro jazyk čeký
        Akademie věd ČR
 • Tlumočení a překlady
 • Informační kanály
 • Nové zákony a vyhlášky
 • ČTEČKA RSS ZDE
 • pro uživatele IE 6 a nižší